De jaarlijkse contributie voor 2023 vastgesteld op:

350 kronor voorfamiljer/samenwonenden en

235 kronor voor alleenstaanden.

Dit bedrag kun je overmaken via:

Swish naar nummer: 123 410 94 19. Vermeld je naam en lidmaatschapsnummer.
Overmaking op Plusgiro 50 10 05-3 t.n.v. DHCS (vergeet niet het streepje en in de opmerkingen vermelding van je lidmaatschapsnummer/naam). Voor betaling via een buitenlandse rekening gebruik je IBAN: SE54 9500 0099 6042 0501 0053 en SWIFT: NDEASESS.
Ben je i het laatste kwartaal van het afgelopen jaar lock geworden, dan geldt je contributiebetaling tot einde van dit jaar.

Om aan clubactiviteiten me te kunnen doen, moet de contributie zijn betaald.

Opzegging van het lidmaatschap
Stuur a.u.b. een mail met je gegevens naar clubadmin@dhcs.se. Na een bevestiging te hebben ontvangen, is je clublidmaatschap opgezegd.